alt_pic alt_pic   alt_pic   alt_pic
alt_pic alt_pic
%alt_pic2%   %alt_pic2%
%alt_pic3% %alt_pic3%   %alt_pic3%   %alt_pic3% %alt_pic3% %alt_pic3% %alt_pic3%

+38(067)984 46 88
+38(050)494 43 94
73036, Херсон, ул. 40 лет Октября, 136
irinarmk@gmail.com
08.00-18.00, ПН-ПТ,
СБ работает аварийно-сервисная служба

%alt_pic3%
%alt_pic3%
%alt_pic3% %alt_pic3%

НОВОСТИ

04.04.2017 года

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

нам 50 Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електрон...

Подробнее...

15.03.2017 года

Про проведення загальних зборів ПрАТ «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат»
нам 50 Про проведення загальних зборів ПрАТ «Херсонський ремонтно-монтажний ...

Подробнее...

15.03.2017 года

Особлива інформація
нам 50 Особлива інформація   Тип информації    &...

Подробнее...

все новости


Новости:


15.03.2017г.

Про проведення загальних зборів ПрАТ «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат»

Про проведення загальних зборів ПрАТ «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат»

Приватне акціонерне товариство «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат» (місцезнаходження: 73036, місто Херсон, вул.40-років Жовтня, буд. 136; код за ЄДРПОУ 02132616) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29.04.2017 року о 10:00 за адресою: м.Херсон, вул.40-років Жовтня,136, кабінет директора. Реєстрація акціонерів проводиться в день та за місцем проведення зборів з 9:30 до 9:50. Особам, які прибудуть для участі у роботі загальних зборів, при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт). Проект порядку  денного: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2016 рік. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 4. Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. 5. Розподіл прибутку/порядок покриття збитків за 2016 рік. 6. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 7. Про попереднє схвалення та/або вчинення значних правочинів. 8. Про внесення змін до статуту Товариства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат», буде складено станом на 24 годину 25.04.2017року. Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПрАТ «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат»  за адресою: м. Херсон, вул. 40-років Жовтня, 136 в кабінеті директора з 10-00 до 12-00 в робочі дні (з понеділка по п’ятницю)., а в день проведення Загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — директор товариства - Ареп'єв Валерій Анатолійович. Телефон для довідок: Телефон для довідок : 0552 34-44-50.   Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www. rmk.pat.ua.  Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.): Усього активів - 607,8/510,5. Основні засоби - 233,6/217,8. Довгострокові фінансові інвестиції - 0/0. Запаси - 175,3/152,6. Сумарна дебіторська заборгованість - 122,1/86,3. Грошові кошти та їх еквіваленти - 11,9/53,8. Нерозподілений прибуток - -946,2/-941,9. Власний капітал - 95,0/99,3. Статутний капітал - 54,9/54,9. Довгострокові зобов'язання - 0/0. Поточні зобов'язання - 512,8/411,2. Чистий прибуток (збиток) - -47,7/3,5. Середньорічна кількість акцій (шт.) - 10974/10974. Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - 0/0. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - 0/0.

Директор товариства - Ареп'єв Валерій Анатолійович.

все новости


НАШИ ОБЪЕКТЫ

все объектыПодобрать оборудование


Информация для акционеров


Простое создание сайтов и интернет магазинов
%alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5%
%alt_pic6%
© 2013 АО "Херсонский ремонтно-монтажный комбинат"
оборудование для предприятий общественного питания, холодильные витрины, холодильные камеры, кассовые боксы, стеллажи торговые, кассы, весы, клипсаторы, профессиональная посуда, барное оборудование, хлеборезки, системы кондиционирования и вентиляции
Дизайн, разработка
WEB - студия
Wezom
%alt_pic6%
%alt_pic7%   %alt_pic7%