alt_pic alt_pic   alt_pic   alt_pic
alt_pic alt_pic
%alt_pic2%   %alt_pic2%
%alt_pic3% %alt_pic3%   %alt_pic3%   %alt_pic3% %alt_pic3% %alt_pic3% %alt_pic3%

+38(067)984 46 88
+38(050)494 43 94
73036, Херсон, ул. 40 лет Октября, 136
irinarmk@gmail.com
08.00-18.00, ПН-ПТ,
СБ работает аварийно-сервисная служба

%alt_pic3%
%alt_pic3%
%alt_pic3% %alt_pic3%

НОВОСТИ

21.03.2018 года

Приватне акціонерне товариство «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат» (код за ЄДРПОУ 02132616) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів
нам 50 Приватне акціонерне товариство «Херсонський ремонтно-монтажний комбіна...

Подробнее...

04.04.2017 года

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

нам 50 Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електрон...

Подробнее...

15.03.2017 года

Про проведення загальних зборів ПрАТ «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат»
нам 50 Про проведення загальних зборів ПрАТ «Херсонський ремонтно-монтажний ...

Подробнее...

все новости


Новости:


15.03.2017г.

Особлива інформація

Особлива інформація

 

Тип информації                    Повідомлення про проведення загальних зборів

Дата проведення зборів       29.04.2017

Дата публікації                    

Найменування емітента      Приватне акціонерне товариство «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат»

Юридична адреса                73036, місто Херсон, вул.40-років Жовтня, буд.136

Керівник                               Ареп‘єв Валерій Анатолійович - Директор. Тел: 0552 34-44-50

Эл. почта:/ E-mail: rmkava@gmail.com                                     

* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР

 

Приватне акціонерне товариство «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат» (код за ЄДРПОУ 02132616) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29.04.2017 року о 10:00 за адресою: м.Херсон, вул.40-років Жовтня,136. Реєстрація акціонерів проводиться в день та за місцем проведення зборів з 9:30 до 9:50. Особам, які прибудуть для участі у роботі загальних зборів, при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт)

 

Проект порядку  денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі голови лічильної комісії  Барсук Л.І., члена лічильної комісії:  Ареп'єва І.А.

Лічильна комісія в данному складі обирається на термін до завершення цих загальних зборів.

 

2. Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

 

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

 

4. Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

 

5. Розподіл прибутку/порядок покриття збитків за 2016 рік.

Проект рішення: дивіденди за 2016 рік не нараховувати. Прибуток направити на розвиток підприємства.

 

6. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити річні результати  фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

 

7. Про попереднє схвалення та/або вчинення значних правочинів.

Проект рішення: затвердити значні правочині, які можуть вчинятися директором на необмежену суму протягом наступних 3- х років з дня проведення зборів та були вчинені на протязі 2016 року.

 

8. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

Згідно розпорядження №80р від 19.02.2016 року яке підписав Херсонський міський голова  «Про виконання вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», район та 93 вулиці, провулки, сквери, парки, проспекти в Херсоні отримали нові назви. У звязку з цим внести зміни до статуту Товариства:

«Місцезнаходження Товариства: 73036, Україна, м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, 136»

Викласти в редакції

«Місцезнаходження Товариства: 73036, Україна, м.Херсон, вул. вул. Університетська, 136»

 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат», буде складено станом на 24 годину 25.04.2017року.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПрАТ «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат»  за адресою: м. Херсон, вул. 40-років Жовтня, 136 в кабінеті директора з 10-00 до 12-00 в робочі дні (з понеділка по п’ятницю)., а в день проведення Загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — директор товариства - Ареп'єв Валерій Анатолійович. Телефон для довідок: Телефон для довідок : 0552 34-44-50.

 

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www. rmk.com.ua.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

 

Найменування показника

Період

 

2015 р.

2016 р.

Усього активів

607,8

510,5

Основні засоби

233,6

217,8

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

175,3

152,6

Сумарна дебіторська заборгованість

122,1

86,3

Грошові кошти та їх еквіваленти

11,9

53,8

Нерозподілений прибуток

-946,2

-941,9

Власний капітал

95,0

99,3

Статутний капітал

54,9

54,9

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

512,8

411,2

Чистий прибуток (збиток)

-47,7

3,5

Середньорічна кількість акцій (шт.)

10974

10974

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

12

12

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Відомості НКЦПФР" від 15.03.2017 №50(2555)

 

все новости


НАШИ ОБЪЕКТЫ

все объектыПодобрать оборудование


Информация для акционеров


Простое создание сайтов и интернет магазинов
%alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5%
%alt_pic6%
© 2013 АО "Херсонский ремонтно-монтажный комбинат"
оборудование для предприятий общественного питания, холодильные витрины, холодильные камеры, кассовые боксы, стеллажи торговые, кассы, весы, клипсаторы, профессиональная посуда, барное оборудование, хлеборезки, системы кондиционирования и вентиляции
Дизайн, разработка
WEB - студия
Wezom
%alt_pic6%
%alt_pic7%   %alt_pic7%