alt_pic alt_pic   alt_pic   alt_pic
alt_pic alt_pic
%alt_pic2%   %alt_pic2%
%alt_pic3% %alt_pic3%   %alt_pic3%   %alt_pic3% %alt_pic3% %alt_pic3% %alt_pic3%

+38(067)984 46 88
+38(050)494 43 94
73036, Херсон, ул. 40 лет Октября, 136
irinarmk@gmail.com
08.00-18.00, ПН-ПТ,
СБ работает аварийно-сервисная служба

%alt_pic3%
%alt_pic3%
%alt_pic3% %alt_pic3%

НОВОСТИ

03.04.2018 года

Приватне акцiонерне товариство "Херсонський ремонтно-монтажний комбiнат"
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

нам 50 Титульний аркуш Підтверджую ідентичність та достові...

Подробнее...

02.04.2018 года

Звіт незалежного аудитора
щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Херсонський ремонтно-монтажний комбінат” за 2017 рік.

нам 50 Фірма "Трансаудит" код ЄДРПОУ 23865010 свідоцтво АПУ 1463 ...

Подробнее...

21.03.2018 года

Приватне акціонерне товариство «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат» (код за ЄДРПОУ 02132616) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів
нам 50 Приватне акціонерне товариство «Херсонський ремонтно-монтажний комбіна...

Подробнее...

все новости


Новости:


15.03.2017г.

Особлива інформація

Особлива інформація

 

Тип информації                    Повідомлення про проведення загальних зборів

Дата проведення зборів       29.04.2017

Дата публікації                    

Найменування емітента      Приватне акціонерне товариство «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат»

Юридична адреса                73036, місто Херсон, вул.40-років Жовтня, буд.136

Керівник                               Ареп‘єв Валерій Анатолійович - Директор. Тел: 0552 34-44-50

Эл. почта:/ E-mail: rmkava@gmail.com                                     

* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР

 

Приватне акціонерне товариство «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат» (код за ЄДРПОУ 02132616) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29.04.2017 року о 10:00 за адресою: м.Херсон, вул.40-років Жовтня,136. Реєстрація акціонерів проводиться в день та за місцем проведення зборів з 9:30 до 9:50. Особам, які прибудуть для участі у роботі загальних зборів, при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт)

 

Проект порядку  денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі голови лічильної комісії  Барсук Л.І., члена лічильної комісії:  Ареп'єва І.А.

Лічильна комісія в данному складі обирається на термін до завершення цих загальних зборів.

 

2. Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

 

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

 

4. Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

 

5. Розподіл прибутку/порядок покриття збитків за 2016 рік.

Проект рішення: дивіденди за 2016 рік не нараховувати. Прибуток направити на розвиток підприємства.

 

6. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити річні результати  фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

 

7. Про попереднє схвалення та/або вчинення значних правочинів.

Проект рішення: затвердити значні правочині, які можуть вчинятися директором на необмежену суму протягом наступних 3- х років з дня проведення зборів та були вчинені на протязі 2016 року.

 

8. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

Згідно розпорядження №80р від 19.02.2016 року яке підписав Херсонський міський голова  «Про виконання вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», район та 93 вулиці, провулки, сквери, парки, проспекти в Херсоні отримали нові назви. У звязку з цим внести зміни до статуту Товариства:

«Місцезнаходження Товариства: 73036, Україна, м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, 136»

Викласти в редакції

«Місцезнаходження Товариства: 73036, Україна, м.Херсон, вул. вул. Університетська, 136»

 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат», буде складено станом на 24 годину 25.04.2017року.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПрАТ «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат»  за адресою: м. Херсон, вул. 40-років Жовтня, 136 в кабінеті директора з 10-00 до 12-00 в робочі дні (з понеділка по п’ятницю)., а в день проведення Загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — директор товариства - Ареп'єв Валерій Анатолійович. Телефон для довідок: Телефон для довідок : 0552 34-44-50.

 

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www. rmk.com.ua.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

 

Найменування показника

Період

 

2015 р.

2016 р.

Усього активів

607,8

510,5

Основні засоби

233,6

217,8

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

175,3

152,6

Сумарна дебіторська заборгованість

122,1

86,3

Грошові кошти та їх еквіваленти

11,9

53,8

Нерозподілений прибуток

-946,2

-941,9

Власний капітал

95,0

99,3

Статутний капітал

54,9

54,9

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

512,8

411,2

Чистий прибуток (збиток)

-47,7

3,5

Середньорічна кількість акцій (шт.)

10974

10974

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

12

12

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Відомості НКЦПФР" від 15.03.2017 №50(2555)

 

все новости


НАШИ ОБЪЕКТЫ

все объектыПодобрать оборудование


Информация для акционеров


Простое создание сайтов и интернет магазинов
%alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5%
%alt_pic6%
© 2013 АО "Херсонский ремонтно-монтажный комбинат"
оборудование для предприятий общественного питания, холодильные витрины, холодильные камеры, кассовые боксы, стеллажи торговые, кассы, весы, клипсаторы, профессиональная посуда, барное оборудование, хлеборезки, системы кондиционирования и вентиляции
Дизайн, разработка
WEB - студия
Wezom
%alt_pic6%
%alt_pic7%   %alt_pic7%